Srodek gasniczy furex

Pożary, które wyrastają w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę wykorzystuje się w pomieszczeniach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny wówczas stanowić miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie być użyta, ze powodu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co tłumaczy się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest mało silne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których obraca się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy używa się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w końcu związku z wodą.

Para wodna pewno żyć rzadko wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim dużo wydajne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest pewnie dużo efektywny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która zalecana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.