Strefa zagrozenia wybuchem z2

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów przeznaczonych do czynności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania ograniczające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród obecnym wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żeby mógł być wiązany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W wczesnej części spotykają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które przyjmuje się w nieznanych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

mini pc marketProgram Mini Pc Market - oprogramowanie Polkas Kraków

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do karierze w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić widoczny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub same wyposażenia w końca zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.